Björkö Industriprodukter AB

Kvalitet/miljö

Våra riktlinjer kring miljö och kvalitet är genomgående för samtliga av Björkö Industriprodukters policyers. Tillsammans med våra processer och värderingar finns de samlade i vårt ledningssystem som beskriver vårt sätt att arbeta. Vi jobbar alltid med ständiga förbättringar gällande arbetssätt och relationer detta gör oss till en hållbar leverantör och arbetsplats.